ro en ru

Un nou impuls in dezvoltarea intelectuala a tinerii generatii

 

Comunicat de presă

Chișinău, 20 iunie 2016

Astăzi, Academia Națională de Șah din Moldova a găzduit o masă rotundă de evaluare şi prezentare a ”Strategiei incluzive de dezvoltare a şahului în Republica Moldova pentru anii 2016-2020”, elaborată în cadrul proiectului „Şahul egal pentru toţi”.

La eveniment au participat Ion Gîrneț – autorul ideii și coordonatorul proiectului, manager general al Academiei Naționale de Șah din Moldova, Carolina Blajin – reprezentant al Fundației Est-Europene, Valerian Tăbîrță – expert, Serghei Vedmediuc – Maestru Internațional la șah, multiplu campion al Moldovei, alți reprezentanți ai mediului academic și șahist.

În cuvîntul de salut, autorul ideii și coordonatorul de proiect, Ion Gîrneț, a accentuat importanța acestui proiect pentru societate, menționînd că Strategia incluzivă de dezvoltare a șahului are ca obiectiv accesul la studii și activități în domeniu pentru toți copiii din Republica Moldova, indiferent de statutul lor social, cerințele educaționale, locul de domiciliere sau limba vorbită.

Deși pentru implementarea Strategiei va fi necesară consolidarea cît a societății civile atît și a administrațiilor publice locale și centrale de specialitate, el s-a arătat încrezător în realizarea obiectivului propus, deoarece aceasta ar fi o contribuție esențială pentru dezvoltarea tinerei generații, dar și pentru procesele de  incluziune socială.

Expertul Valerian Tăbîrță a prezentat principalele activități desfășurate în procesul elaborării strategiei: 1. A fost elaborată strategia de dezvoltare incluziva a şahului pentru perioada 2016-2021;

2. Au fost efectuate 10 ateliere de planificare strategică la acre au participat 119 persoane; 3. Au fost publicate 5 materiale media 4. Au fost elaborate 2 filme scurte in cadrul proiectului care au fost prezentate în cadrul ședinței.

Maestru Internațional Serghei Vedmediuc a declarat că o astfel de strategie este necesară pentru dezvoltarea șahului în Moldova și la fel ar fi necesar ca în Moldova să fie implementat un program național de dezvoltare a șahului care ar fi accesibil pentru toți copii din țară iar un accent deosebit trebuie de pus pe pregatirea profesorilor de șah care ar raspunde la cerințele și necesitățile tuturor copiilor.

În cadrul mesei rotunde au fot prezentate rezultatele tuturor activităților realizate în cadrul Proiectului „Şahul egal pentru toţi” scopul căruia este Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi si persoanelor dezavantajate prin elaborarea unei strategii incluzive de dezvoltare a şahului în Republica Moldova.  

Pentru mai multe informații: Ion Gârneț, manager general, Academia Națională de Șah din Moldova 
e-mail: admin@sah.md  Tel. +373 78888243

Acest proiect a fost implementat de Academia de Şah din Moldova, din noiembrie 2014, cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

 Academia de Sah din Moldova 2011. © All rights reserved.